ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇവിടെ പൂരിപ്പിക്കുക.

ഓപ്ഷനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ, മുത്തൂറ്റ് ഫിൻകോർപ്പ് ലിമിറ്റഡിനെയും മറ്റ് മുത്തൂറ്റ് പാപ്പച്ചൻ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളെയും (അതിന്റെ ഏജന്റുമാർ/പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെ) അവരുടെ ഉൽപ്പന്ന ഓഫർ, പ്രമോഷനുകൾ, സേവനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടെലിഫോൺ, മൊബൈൽ, എസ്എംഎസ്, വാട്ട്സ്ആപ്പ്, ഇമെയിൽ മുതലായവയിലൂടെ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ഞാൻ അംഗീകാരം നൽകുന്നു .

ജയ് ഹോ ഇന്ത്യ ഗോൾഡ് ലോൺ ഉത്സവിലൂടെ സന്തോഷം വീണ്ടും കടന്ന് വരട്ടെ

നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള വിവിധ തരം ഗോൾഡ് ലോൺ ഉല്പന്നങ്ങളിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ അടിയന്തിര സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിറവേറ്റാൻ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തന മൂലധനം നേടുന്നതിന് മുത്തൂറ്റ് ഫിൻകോർപ്പ് അനുയോജ്യമാണ്. മികച്ച ഓഫറുകളിലൂടെ ഈ സീസൺ ആഘോഷിക്കൂ ജയ് ഹോ ഇന്ത്യ ഗോൾഡ് ലോൺ ഉത്സവ വേളയോടൊപ്പം,

നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള മുത്തൂറ്റ് ഫിൻകോർപ്പ് ശാഖയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും 1 കോടി രൂപയുടെ സമ്മാനങ്ങൾ നേടാനുള്ള അവസരം നേടുകയും ചെയ്യൂ !

 • പലിശ രഹിത കാലയളവ്

 • 1000 രൂപ മുതലുള്ള വായ്പകൾ

 • സ്വർണ്ണത്തിന് പരമാവധി വായ്പ

 • പ്രോസസിംഗ് ഫീസോ പ്രീക്ലോഷർ ചാർജുകളോ മറ്റ് ഹിഡൻ ചാർജുകളോ ഇല്ല

 • ആകർഷകമായ ക്യാഷ്ബാക്കും മറ്റ് റിവാർഡുകളും

 • മുതലിലേക്കുള്ള തിരിച്ചടവിനനുസരിച്ച് ദിവസേന കുറയുന്ന പലിശ

 • സൗകര്യപ്രദമായ തിരിച്ചടവ് ഓപ്ഷനുകൾ, ഇഷ്ടാനുസരണം തവണകളായി സ്വർണ്ണം തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം

 • 24x7 SMS ലോൺ ടോപ്പ്-അപ്പ് സൗകര്യം

vidya

എളുപ്പത്തിൽ വായ്പ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ

 • തൽക്ഷണം
  പണം

 • ബാങ്കിലേക്ക്
  നേരിട്ട് പണം

വായ്പകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴികൾ

 • UPI പേയ്മെന്റ്
 • ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്
 • ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റുകൾ

മുത്തൂറ്റ് ഫിൻകോർപ്പ്

ബ്രാൻഡ് ഷോകേസ്

brand-vector

റെക്കോർഡ് തകർക്കുന്ന കഥകൾ

ഞങ്ങൾ മുത്തൂറ്റ് ബ്ലൂവിന്റെ ഭാഗമാണ്

മുത്തൂറ്റ് പാപ്പച്ചൻ ഗ്രൂപ്പ്, പതിറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത പ്രശസ്തി , ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള പ്രവർത്തന രീതികൾ സ്ഥിരതയാർന്ന വളർച്ച , പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ബിസിനസ് പാരമ്പര്യം , ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങളിൽ പടുത്തുയർത്തിയ പൈതൃകത്തിൻറ്റെ ഭാഗമാണ്. വിശ്വസമാകുന്ന അടിത്തറയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ സമഗ്രത, സഹകരണം, മികവ് എന്നിവയാണ്, ഇത് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നായി മാറാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

 • ഇന്ത്യയിലുടനീളം 4,200 ശാഖകൾ

 • 134+ വർഷത്തെ പാരമ്പര്യം

 • ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സേവനം നൽകുന്ന 30,000 ലധികം ജീവനക്കാർ

 • പ്രതിദിനം 1,00,000 -ലധികം ഉപഭോക്താക്കൾ

vidya